Novinky

Zariadenie spoločenskej sály

S podporou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

460. Výročie obce Svidnička

Dňa .... sa v obci konalo 460. výročie obce Svidnička.

  Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička je navrhnutá za účelom kvalitatívnej
zmeny existujúcich verejných plôch a priestranstiev s cieľom vytvorenia oddychovej zóny vrátane
úpravy prístupových plôch. Realizácia projektu zlepší esteticky vzhľad centra obce, ale aj kvalitu
miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zvýšeniu turizmu a vidieckeho cestovného ruchu v regióne
a k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka
a vidieckych oblasti.

Vytvorte si  web zadarmo