Voľby 2022

" V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, Vám oznamujeme , že v obci Svidnička bude vytvorený  " jeden" volebný obvod a  voliť sa bude 5 poslancov do OZ.
    Schválenie počtu poslancov v následujúcom volebnom období a volebný obvod bolo schválené na Zasadnutí OZ vo Svidničke dňa 24.6.2022.
  
                             
                                                                                                                           Starostka obce Svidnička
                                                                                                                           Anna PAŇKOVÁ


Novinky

Zariadenie spoločenskej sály

S podporou z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

460. Výročie obce Svidnička

Dňa .... sa v obci konalo 460. výročie obce Svidnička.

  Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička je navrhnutá za účelom kvalitatívnej
zmeny existujúcich verejných plôch a priestranstiev s cieľom vytvorenia oddychovej zóny vrátane
úpravy prístupových plôch. Realizácia projektu zlepší esteticky vzhľad centra obce, ale aj kvalitu
miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zvýšeniu turizmu a vidieckeho cestovného ruchu v regióne
a k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka
a vidieckych oblasti.

Vytvorte si  web zadarmo