Novinky

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička.

Program rozvoja vidieka SR
Trvanie projektu :
09/2021- 12/2022

Výstavba dvoch petangových ihrísk

Prijímateľ podpory
Obec Svidnička
Výška dotácie 
1500,00 EUR
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Festival tradičnej ľudovej kultúry

Dňa 28. október 2023 o 15:00h v kultúrnom dome vo Svidničke

Spevnená plocha v centrálnej časti obce Svidnička

Prijímateľ
Obec Svidnička
Nenávratný finančný príspevok
21 587,83 EUR
Výška finančnej podporz z EÚ
21 587,83 EUR
21. 09. 2023

  Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička je navrhnutá za účelom kvalitatívnej
zmeny existujúcich verejných plôch a priestranstiev s cieľom vytvorenia oddychovej zóny vrátane
úpravy prístupových plôch. Realizácia projektu zlepší esteticky vzhľad centra obce, ale aj kvalitu
miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zvýšeniu turizmu a vidieckeho cestovného ruchu v regióne
a k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka
a vidieckych oblasti.

Vytvorte si  web zadarmo